۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

آلیس، اینجا


بعد یه مدت دیگه چیزایی که
می دید و اتفاقای دور و ورش
باعث تعجبش نمی شدند.
بی تفاوت شده بود.

۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

مرد


مرد تلخ بود.
خیلی تلخ.