۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۹, چهارشنبه

بند، بندمیگفت تو با هرکودوم از این بندها
میتونی سه چارتا کفش ببندی.
از بس بلند بودند،
الکی الکی.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

دلقک هام


دیگه نه موهای فرفریشون زرد و نارنجیه
و نه لباس هاشون رنگی رنگی.