۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

عابر پیاده


ماشین ها،
به من نزنید.

مادرم ناراحت میشود.